Skip to Content

Crkva - Bačka Palanka

Crkva u Bačkoj Palanci je nastala od domaće "kućne grupe prijatelja" koju su postavili pastor Demiter i njegova supruga.

Ova Crkva-lokalna zajednica je Božje čudo u pravom smislu reči jer je otvorena u vreme komunizma u Srbiji 1986.

Evo nekoliko karakterističnih pokazatelja;

Tri dana pre zvaničnog otvaranja ove lokalne zajednice, iz lokalne samouprave, tadašnje opštine nam šalju pismo-odluku, da nije moguće odobriti prostor za Crkvu. Slava Bogu, posle intervencije u Novom Sadu i tadasnjem ministarstvu -komesarijatu za Verske zajednice mi smo na čudesan način, dobili dozvolu.

 

Započeli smo rad u grupaciji - denominaciji Hristove Duhovne Crkve, da bi se naša vizija i rad razvio do Internacionalnih razmera. Budući da smo bili sputavani tadašnjim glavnim starešinom i sekretarom a sa jasnom i drugačijom vizijom našeg rada, izašli smo iz te grupacije i počeli samostalno Internacionalnu saradnju.

Padom  Berlinskog zida i komunizma 1989, ova naša mala lokalna zajednica sa jasnom vizijom je već imala a i vrlo brzo osposobili smo nove muzičare, pevače i spremne svedoke.

Izašli smo napolje iz male sobice i počeli pripremati koncerte u SALI pozorišta, "SCENA 100" u Bačkoj Palanci. Bili smo iznenadjeni koliki je interes mladih u Bačkoj Palanci postojao za ovakav način rada i vrlo brzo ta sala je bila puna...

Na žalost, posle tri meseca ovakvog rada "mudre glave" tadašnje lokalne saamouprave srušili su tadasnje pozorište "scenu 100"!

Bili smo jako razočarani, ali Gospod nam je rako ;"Imam bolje za Vas". Pitali smo zvaničnike zato što su srušili tako solidno zdanje odgovorili su da će napraviti bolji prostor...Nisu ga ni do danas dobili a mi ynamo raylog i imamo rešenje!

1991 godine smo ja i moja supruga Božjom milošću dobili poziv da putujemo na jednu Hrišćansku Konferenciju. Bila je to grupacija pokreta vere, Reč Života u Uppsali. Tamo smo sreli divnu braću i pastora Ulfa koji je u snažnom pomazanju proklamovao Ime Isus i autoritet tog imena se pokazao u praksi. Prisustvovali smo mnogim čudima i to je pokrenulo i našu veru.  Dok smo se vraćali sa ove divne konferencije u Švedskoj  Bog mi je rekao; 

"Idi do direktora Bioskopa Vojvodina" I RECI DIREKTORU DA ŽELITE DA ZAKUPITE I ADAPTIRATE TU STARU, TROŠNU ZGRADU".

Poslušao sam dobrog, velikog Boga i bez ikakvog straha ugovorio sa opštinskim organima sastanak. Predložio sam Njima da nam izdaju u zakup taj neiskorišćeni trošni i prljavi prostor, pojasnio našu viziju i...sklopili smo ugovor o adaptaciji zgrade biokopa na deset godina.

Naravno, do tada niko, baš niko nije obećao nikakvu pomoć, ali imali smo već u to vreme dobre kontakte sa Crkvom u USA i Švedskoj.

Nikada neću zaboraviti dolazak jednog pastora iz USA. Bio je to pastor Shurti iz Luizijane. Pozvao sam ga, da zajedno sa njegovim izaslanikom-misionarom za Srbiju Zeljkom Popovićem dođu u salu biokopa. Rekao sam: "Pastore, ovo možemo dobiti i adaptirati"... i malo sam zamucao, jer ja sam već imao sklopljen ugovor o adaptaciji i vreme za radove je već počelo da teče....!

Okrenuo se ka meni i upitao:

"Koliko to košta":)? rekao sam ,, 20.000$ ,,
Pogledao me i rekao:

"Ok, imaš to.. počnite da radite-adaptirate "

Naravno da sam poskočio i , počeli su radovi. Sve to ukupno, koštalo je mnogo više od predviđene sume. Tada suočeni sa novim financijskim zahtevima i potrebama a što se ta ideja i vizija dopala i misionaru misije u Srbiji sa kojom smo već dobro sarađivali -UPCI (Ujedinjena Pentekostna Crkva Internacionalna). Brat Samuel Balca, kao misionar za tadašnju Yu i Istočnu Evropu je takođe video šansu, jer je imao takodje interes da se njihov rad proširi  naravno kroz nas, ambicioznu grup mladih entuzijasta. U međuvremenu je tadašnja misija UPCI raskinula saradnju sa Kristovom Duhovnom Crkvom, odbili su da ih primaju u svoje zajednice, mi mladi, ambiciozni sa vizijom I počelo je....! Naravno nastupili su veliki blagoslovi i razna podmetanja, optužbe, zavist i progonstvo sa strane denominacije gde sam se ranije nalazio, posebno od ambicionih sinova onih koji su vodili tu grupaciju, kao i ambicionih mojih prijatelja.

No usprkos svemu, dobri Bog nas je snažno blagoslovio i velike stvari je činio sa nama i među nama a kao Njegovu potvrdu da je sa nama.
Putovali smo širom tadašnje Yu i Europe sa muzičkim timom Shalom. Mnogo ljudi se za kratko vreme obratilo Hristu. Mnoga čuda su pratila a i danas prate naš rad i Bog se proslavljao i proslavlja.

Naravno započeli su ratovi u okruženju... Spremalo se mnogo čega.. Izgubili smo zgradu i raskinuli ugovor sa lokalnom samoupravom. Atakovali su sa svih strana na nas pokušavajući da nas unište. To nije bilo samo sa strane ateista, nevernika, već na žalost sa strane religioznih poglavara. 
Ali do danas Bog se proslavlja i mi smo sve jači i BOLJI! 

Razni gosti i dragi prijatelji su nam pomagali u gradnji lokalne zajednice-Crkve. Pastor Varnum je jedan od njih...

 

Bog nas je do sada blagoslovio izobilno. Za ovih nekoliko godina od početka našeg rada pomogli smo stotinama ljudi i žena, mladih i dece da se spasu i 456  osoba je kršteno, ovaj broj se stalno povećava.

Mnogo je Ispunjeno Svetim Duhom u našim zajednicama i posebnim službama( čak oko hiljadu)puno izceljenih, oslobođenih, mnogo brakova spašenih-sačuvanih, mnogo nade uliveno za bolje sutra a sve to zahvaljujući radosnoj vesti Jevandjelju Isusa Hrista koje je došlo i na ove prostore kroz naše iseljenike a koje su naši roditelji prihvatili.

Naša je vizija da se iz ovoga Centra, lokalne zajednice Hrišćanskog Centra vatra, žar i entuzijazam Jevandjelja proširi dalje i dalje i nastavi menjati ljudske živote.

Verujemo da je iza nas progonstvo, neshvaćenost, etiketiranje i da u danima demokratskih promena u vreme tranzicije Crkva Hrišćanskog Centra Shalom, koja je u medjuvremenu postala POTPUNO NEZAVISNA postaje stožer zajedništva onih koji ljube Gospoda, celim svojim srcem, celim svojim bićem, a bliznjeg kao samog sebe.

Verujemo da će pokret Shaloma prostrujati ovom zemljom i da će se mnoge granice, ograde i zidine srušiti a da će se ozidati-izgraditi MOST do zajedništva.

Zahvalni smo svima koji su nam pomogli u gradnji ove lokalne zajednice kao i čitavog pokreta i lanaca zajednica Shaloma.

Zahvalni smo svima koji su nam pomagali u gradnji ovoga. Pojedincima koji su se odselili, misiji UPCI, Hrišćanskoj Internacionalnoj misiji, misiji Reč Života, missiji 24, Koreanskoj grupaciji Logos itd. itd.
Svima koju su nam pomagali do danas!

Zahvalni smo i za progonsvo, za ružne natpise, razbijane prozore, pokušaj paljenja zgrade, kamenovanje naših vernika i gostiju, sve je to donelo jedno: REVNOST i BUDNOST!

A najbolje tek dolazi...!

MI verujemo i dalje ZA: Mnogo spašenih duša, mnogo novih Crkvi, mnogo priključenih zajednica, jer mi verujemo:
OVO JE VREME JAKIH LOKALNIH CRKVI!

Vreme organizacija je prošlost, a ovo je vreme pokreta i Lokalnih jakih Crkvi, kao mesta gde Bog želi da čini čuda!

Naravno, naša je velika radost da nove mlade snage dolaze, kao i mnogi koji nam se priključuju.

Svaku službu-sastanak prate razna čudesa. Jedno od takvih. Čovek koji nikada nije stajao na svojim nogama ustao iz kolica i HODAO..

 Verujem u Timski rad.

Verujem da tim mladih dolazi i koji preuzimaju odgovornosti. Zbog trenutne ekonomske situacije, ali i priprema za život, neki mladi su nam udaljeni iz lokalne zajednice, ali se okupljamo na posebnim povremenim sastancima i konferencijama.  

Njihovo vreme tek dolazi- došlo je, ali već su mnogo uradili za Božje Carstvo na ovim prostorima.
Siguran sam da staju u TIM koji će doneti mnogo dobrih stvari za Božje carstvo na ovim prostorima.

Zbog toga POZIVAM Te. Priključi se TIMU koji pobeđuje!

Pastor Demiter


Raspored sastanaka: Nedeljna služba: 18.00h Ženski kružok: Utorak,18.00h Misijsko veče i Kućne grupe prijateljstva: Sreda i Petak Biblijski čas: Četvratk,19.00h Omladinsko veče: Subota,20.00h


Na našim sastancima je: Radost, sloboda i ispunjenje svih potreba, duha, duše i tela. Posetite nas. Uvek ste DOBRO DOŠLI! Sve informacije na telefon +381 21 751 935 i na e-mailpage | about seo